آزمون آنلاین مشتق

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112457

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه ای تغییر, مشتق پذیری و پیوستگی

  فصل : فصل چهارم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

مشتق

کد: 19021112462
دوازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تابع - تلفیقی

کد: 19021111223
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

الگوهای غیرخطی

کد: 19021112213
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آشنایی با نظریۀ اعداد

کد: 19021112006
دوازدهم متوسطه
گسسته
نوع آزمون
طبقه بندی شده