آزمون آنلاین مشتق

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112467

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه ای تغییر, مشتق پذیری و پیوستگی, آشنایی با مفهوم مشتق

  فصل : فصل چهارم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

مشتق

کد: 19021112464
دوازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تابع - تلفیقی

کد: 19021111228
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021111374
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

کاربردهای مشتق

کد: 19021112491
دوازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده