آزمون آنلاین مشتق

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112475

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : مشتق پذیری و پیوستگی, آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه ای تغییر

  فصل : فصل چهارم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

آزمون جمع بندی

کد: 10063
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
جمع بندی

آشنایی با نظریۀ اعداد

کد: 19021112013
دوازدهم متوسطه
گسسته
نوع آزمون
طبقه بندی شده

کاربرد مشتق - تلفیقی

کد: 19021111319
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

کاربردهای مشتق

کد: 19021112493
دوازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده