آزمون آنلاین کاربردهای مشتق

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112480

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : اکسترمم های یک تابع و توابع صعودی و نزولی, رسم نمودار تابع, جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطه عطف آن

  فصل : فصل پنجم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

جامع - تلفیقی

کد: 19021112510
دوازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
جامع

آشنایی با مقاطع مخروطی

کد: 19021111917
دوازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آشنایی با نظریۀ اعداد

کد: 19021112005
دوازدهم متوسطه
گسسته
نوع آزمون
طبقه بندی شده

مشتق - تلفیقی

کد: 19021111286
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده