آزمون آنلاین کاربردهای مشتق

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112481

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطه عطف آن, اکسترمم های یک تابع و توابع صعودی و نزولی

  فصل : فصل پنجم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

تابع - تلفیقی

کد: 19021111233
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

بردارها

کد: 19021111940
دوازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

کاربردهای مشتق

کد: 19021112500
دوازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده

حد - تلفیقی

کد: 19021111279
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده