آزمون آنلاین کاربردهای مشتق

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112487

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : اکسترمم های یک تابع و توابع صعودی و نزولی, جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطه عطف آن, رسم نمودار تابع

  فصل : فصل پنجم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

برهمکنش موج

کد: 44120401
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

جامع - تلفیقی

کد: 19021111400
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

فیزیم 12ام فصل 4

کد: 19021111468
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
طبقه بندی شده

فیزیک3فصل2

کد: 19021111190
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب