آزمون آنلاین کاربردهای مشتق

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112490

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطه عطف آن, اکسترمم های یک تابع و توابع صعودی و نزولی, رسم نمودار تابع

  فصل : فصل پنجم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

25

کد: 19021111114
دوازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
موضوعی

تابع - تلفیقی

کد: 19021111243
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021111386
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

حد - تلفیقی

کد: 19021111279
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده