آزمون آنلاین کاربردهای مشتق

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112492

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : رسم نمودار تابع, اکسترمم های یک تابع و توابع صعودی و نزولی, جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطه عطف آن

  فصل : فصل پنجم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

مشتق1

کد: 251098
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

آشنایی با نظریۀ اعداد

کد: 19021112012
دوازدهم متوسطه
گسسته
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021112521
دوازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
جامع

حد - تلفیقی

کد: 19021111273
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده