آزمون آنلاین کاربردهای مشتق

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112495

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : رسم نمودار تابع, جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطه عطف آن, اکسترمم های یک تابع و توابع صعودی و نزولی

  فصل : فصل پنجم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

عربی دوازدهم درس دوم

کد: 19021111169
دوازدهم متوسطه
عربی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

جامع - تلفیقی

کد: 19021112545
دوازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
جامع

جامع - تلفیقی

کد: 19021111413
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

الگوهای خطی

کد: 19021112211
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده