آزمون آنلاین کاربردهای مشتق

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112506

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : اکسترمم های یک تابع و توابع صعودی و نزولی, رسم نمودار تابع, جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطه عطف آن

  فصل : فصل پنجم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

الگوهای خطی

کد: 19021112205
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

مشتق - تلفیقی

کد: 19021111305
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آشنایی با نظریۀ اعداد

کد: 19021112013
دوازدهم متوسطه
گسسته
نوع آزمون
طبقه بندی شده

مشتق

کد: 19021112469
دوازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده