آزمون آنلاین کاربردهای مشتق

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112509

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : اکسترمم های یک تابع و توابع صعودی و نزولی, جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطه عطف آن, رسم نمودار تابع

  فصل : فصل پنجم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

ترکیبیات (شمارش)

کد: 19021112052
دوازدهم متوسطه
گسسته
نوع آزمون
طبقه بندی شده

ترکیبیات (شمارش)

کد: 19021112047
دوازدهم متوسطه
گسسته
نوع آزمون
طبقه بندی شده

مشتق

کد: 1998
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

حسابان

کد: 2112981
دوازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
سفارشی داوطلب