آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112511

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
40 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

ادبیات12

کد: 19021111113
دوازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
موضوعی

برهمکنش های موج

کد: 44120309
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

جامع - تلفیقی

کد: 19021112531
دوازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
جامع

جامع - تلفیقی

کد: 19021112524
دوازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
جامع