آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112514

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : مشتق پذیری و پیوستگی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
40 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

ماتریس و کاربردها

کد: 19021111897
دوازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021111365
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

بر همکنش موجها

کد: 44120404
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

تابع - تلفیقی

کد: 33120000
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده