آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112522

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه ای تغییر, مشتق پذیری و پیوستگی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
40 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

تابع - تلفیقی

کد: 19021111243
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021112511
دوازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
جامع

جامع - تلفیقی

کد: 19021112055
دوازدهم متوسطه
گسسته
نوع آزمون
جامع

جامع - تلفیقی

کد: 19021111391
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع