آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112529

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : اکسترمم های یک تابع و توابع صعودی و نزولی, مشتق پذیری و پیوستگی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
40 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120221
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع

آشنایی با نظریۀ اعداد

کد: 19021112007
دوازدهم متوسطه
گسسته
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021112548
دوازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
جامع

حسابان 2 عطف

کد: 2912981
دوازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
سفارشی داوطلب