آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112535

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
40 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

جامع - تلفیقی

کد: 19021111386
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

جامع - تلفیقی

کد: 19021112516
دوازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
جامع

جامع - تلفیقی

کد: 19021112526
دوازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
جامع

شیمی دوازدهم - فصل 1

کد: 11120120
دوازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب