آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112541

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : مشتق پذیری و پیوستگی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
40 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

ریاضی 12 1

کد: 50000
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
موضوعی

تابع - تلفیقی

کد: 19021111238
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

ماتریس و کاربردها

کد: 19021111894
دوازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس یک - پایه ی دوازدهم

کد: 55120109
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده