آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112555

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه ای تغییر

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
40 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

بردارها

کد: 19021111930
دوازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آشنایی با مقاطع مخروطی

کد: 19021111904
دوازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

بردارها

کد: 19021111961
دوازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

ماتریس و کاربردها

کد: 19021111883
دوازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده