آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112557

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : تابع درجه سوم، توابع یکنوا و بخش پذیری و تقسیم, مشتق پذیری و پیوستگی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
40 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

بردارها

کد: 19021111921
دوازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

برهمکنش موج ها

کد: 44120403
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

کاربردهای مشتق

کد: 19021112505
دوازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تابع

کد: 19021112428
دوازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده