آزمون آنلاین آزمون۵

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112590

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : القای الکترومغناطیس و قانون لنز, محاسبه شارمغناطیسی، نیروی محرکه و جریان القایی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۲۳آزمون های پیشنهادی

آزمون 16

کد: 9337
یازدهم متوسطه
فلسفه
نوع آزمون
جامع

گام سوم، آزمون 4

کد: 8996
یازدهم متوسطه
علوم و فنون ادبی (انسانی)
نوع آزمون
طبقه بندی شده

توابع نمایی و لگاریتم - تألیفی

کد: 2294
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آمار و احتمال - تألیفی

کد: 2750
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده