آزمون آنلاین z1067, z1189

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112596

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : ویژگی های یاخته گیاهی, ساختار گیاهان, سامانه بافتی, تغذیه گیاهی, جانداران مؤثر در تغذیه گیاهی, انتقال مواد در گیاهان, تولیدمثل جنسی, از یاخته، تخم تا گیاه, تنظیم کننده های رشد در گیاهان, پاسخ به محیط

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زیست شناسی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب
تعداد سوال
40
زمان پاسخ دهی
55 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۲۵آزمون های پیشنهادی

حد و پیوستگی - تألیفی

کد: 3306
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جبر و معادله

کد: 19021112265
یازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تابع - تألیفی

کد: 674
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جبر و معادله

کد: 19021112249
یازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده