آزمون آنلاین مغناطیس

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112615

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار و سیم حامل, القاگر, محاسبه شارمغناطیسی، نیروی محرکه و جریان القایی, میدان مغناطیسی به وسیله جریان الکتریکی, جریان متناوب, القای الکترومغناطیس و قانون لنز, مغناطیس و میدان مغناطیسی, مغناطیس و القای الکترومغناطیسی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب
تعداد سوال
30
زمان پاسخ دهی
45 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۲۵آزمون های پیشنهادی

جامع یازدهم

کد: 55110000
یازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آشنایی با منطق و استدلال ریاضی

کد: 19021112154
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

مثلثات - تألیفی

کد: 1381
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

دایـره

کد: 19021111645
یازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده