آزمون آنلاین توابع

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112617

  پایه تحصیلی: دهم متوسطه , یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : انواع توابع, دامنه و برد توابع, اعمال روی توابع, مفهوم تابع

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب
تعداد سوال
30
زمان پاسخ دهی
60 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۲۵آزمون های پیشنهادی

ریاضی تابع

کد: 292992
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

معادلات گویا وگنگ

کد: 2912983
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

آزمون جمع بندی

کد: 10015
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جمع بندی

جامع فیزیک 3 پایه

کد: 44129994
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
جامع