آزمون آنلاین تابع نمایی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112620

  پایه تحصیلی: دهم متوسطه , یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : تابع نمایی و ویژگی های آن, تابع لگاریتمی و ویژگی های آن, نمودارها و کاربردهای توابع نمایی و لگاریتمی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب
تعداد سوال
30
زمان پاسخ دهی
60 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۲۵آزمون های پیشنهادی

آزمون جمع بندی

کد: 10017
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جمع بندی

آزمون جمع بندی

کد: 10063
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
جمع بندی

مفهوم تابع و تابع قدرمطلق

کد: 19021111148
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

مثلثات

کد: 19021112618
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب