آزمون آنلاین عربی 10 و 11

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112623

  پایه تحصیلی: دهم متوسطه , یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : معانی افعال ناقصه, مبحث اعداد, ترجمه فعل مضارع (2), اشکال فعل (1), اسم تفضیل و اسم مکان, جمله ی وصفیه (جمله ی بعد نکره), جار و مجرور و نون وقایه, اسم فاعل و مفعول و مبالغه, اسلوب شرط, ترجمه فعل مضارع (1)

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب
تعداد سوال
30
زمان پاسخ دهی
25 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۲۵آزمون های پیشنهادی

احتمال

کد: 121991
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

آزمون جمع بندی

کد: 10027
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
جمع بندی

آزمون جمع بندی

کد: 10019
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
جمع بندی

موضوعی1

کد: 300001
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب