آزمون آنلاین ریاضی دهم فصل 1 تا 4

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 2147483847

  پایه تحصیلی: دهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی، ریاضی

  موضوع آزمون : مجموعه‌های متناهی و نامتناهی, دنباله های حسابی و هندسی(تصاعد), متمم یک مجموعه, الگو و دنباله, روابط بین نسبت های مثلثاتی, دایره مثلثاتی, نسبت‌های مثلثاتی, توان و ریشه, عبارت های جبری, توان‌های گویا, معادلات درجه دوم و حل آنها

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
50 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۲۷آزمون های پیشنهادی

مجموعه، الگو و دنباله - تالیفی

کد: 1875
دهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 درس 8

کد: 77100801
دهم متوسطه
دین و زندگی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

ریاضی دهم

کد: 10086
دهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

معادلات و نامعادلات - تالیفی

کد: 1282
دهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده