آزمون آنلاین تمرینی 2 فصل 6

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 22110602

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : کروموزوم, میتوز, میتوز و تولیدمثل جنسی

  فصل : فصل ششم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زیست شناسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
25 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۳۰آزمون های پیشنهادی

تمرینی1 فصل دوم

کد: 33110201
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

حد و پیوستگی

کد: 2263
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

توابع نمایی و لگاریتم - تألیفی

کد: 3277
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

حد و پیوستگی - تألیفی

کد: 1893
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده