آزمون آنلاین تمرینی1درس اول فصل اول

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 3311010101

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
15
زمان پاسخ دهی
30 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۱۹آزمون های پیشنهادی

هندسه تحلیلی و جبر - تألیفی

کد: 3466
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تألیفی

کد: 3489
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

ادبیات فارسی

کد: 112
یازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 درس 15

کد: 88111501
یازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده