آزمون آنلاین تمرینی2 درس اول فصل اول

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 3311010102

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
15
زمان پاسخ دهی
30 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۱۹آزمون های پیشنهادی

جامع - تألیفی

کد: 2403
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
جامع

هندسه یازدهم

کد: 5004
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
موضوعی

توابع نمایی و لگاریتم - تألیفی

کد: 3804
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون آمادگی یازدهم

کد: 22110000
یازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
جامع