آزمون آنلاین تمرینی2 درس دوم فصل اول

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 3311010202

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب
تعداد سوال
15
زمان پاسخ دهی
30 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۱۹آزمون های پیشنهادی

هندسه تحلیلی و جبر - تألیفی

کد: 1113
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

ادبیات یازدهم

کد: 111
یازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

احتمال - تألیفی

کد: 1455
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آمار و احتمال - تألیفی

کد: 2750
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده