آزمون آنلاین تمرینی 1 درس سوم فصل اول

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 3311010301

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
15
زمان پاسخ دهی
30 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۱۹آزمون های پیشنهادی

آمار و احتمال یازدهم

کد: 11146
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده

الکتروستاتیک

کد: 44110110
یازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
موضوعی

هندسه - تألیفی

کد: 2415
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

معادله درجه 2 و تابع درجه 2

کد: 19021111029
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب