آزمون آنلاین تابع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 33120000

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : توابع چندجمله ای - توابع صعودی و نزولی, ترکیب توابع, وارون تابع

  فصل : فصل اول

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
30 دقیقه
مبلغ
11,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۲-۲۳آزمون های پیشنهادی

شماره3

کد: 22220023
دوازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

زیست

کد: 141098
دوازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

آزمون جمع بندی

کد: 10017
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جمع بندی

مشتق

کد: 1998
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب