آزمون آنلاین دینامیک

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 44120202

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : دینامیک و حرکت دایره ای

  فصل : فصل دوم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
17 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۹-۰۵آزمون های پیشنهادی

برهمکنش های موج

کد: 44120309
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

تابع - تلفیقی

کد: 19021111251
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

مشتق - تلفیقی

کد: 19021111302
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

مثلثات - تلفیقی

کد: 19021111264
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده