آزمون آنلاین فیزیک اتمی (فصل 4 تجربی، فصل 5 ریاضی)

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 44124501

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : اثر فوتوالکتریک و فوتون

  فصل : فصل پنجم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
فیزیک
نوع آزمون
موضوعی
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
15 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۱۲-۱۸آزمون های پیشنهادی

برهمکنش موج ها

کد: 44120403
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
موضوعی

آزمون جمع بندی

کد: 10017
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جمع بندی

ادبیات (دماوندیه)

کد: 19021111176
دوازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
موضوعی

عربی ترجمه

کد: 90555
دوازدهم متوسطه
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده