آزمون آنلاین تابع - تألیفی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 480

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : تابع

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
7
زمان پاسخ دهی
50 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۱۰-۰۱آزمون های پیشنهادی

آزمون 17

کد: 9425
یازدهم متوسطه
علوم اجتماعی و جامعه شناسی
نوع آزمون
جامع

جامع - تألیفی

کد: 3485
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

آزمون 9

کد: 9388
یازدهم متوسطه
عربی
نوع آزمون
جامع

جامع - تألیفی

کد: 1858
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع