آزمون آنلاین درس یک - پایه یازدهم

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 55110107

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : Word Definitions, Vocabulary, Grammar, Sentence Structure

  فصل : Lesson 1

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
15
زمان پاسخ دهی
12 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۲۱آزمون های پیشنهادی

زیست یازدهم

کد: 11100
یازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

آمار توصیفی - تألیفی

کد: 2857
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع فصل 3

کد: 11110303
یازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

حد و پیوستگی - تألیفی

کد: 1898
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده