آزمون آنلاین درس یک - پایه یازدهم

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 55110108

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : درک مطلب, Cloze

  فصل : Lesson 1

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
14
زمان پاسخ دهی
10 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۲۱آزمون های پیشنهادی

توابع نمایی و لگاریتم - تألیفی

کد: 3587
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 1 (جامع)

کد: 11110105
یازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

عربی یازدهم

کد: 11064
یازدهم متوسطه
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

حد و پیوستگی - تألیفی

کد: 3526
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده