آزمون آنلاین درس دو - پایه یازدهم

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 55110207

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : Grammar, Vocabulary

  فصل : Lesson 2

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
15
زمان پاسخ دهی
12 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۲۳آزمون های پیشنهادی

فیزیک یازدهم ارزیابی

کد: 11062
یازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

فصل 2 - تا صفحه 70

کد: 11110210
یازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

هندسه تحلیلی و جبر - تألیفی

کد: 1801
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آشنایی با مبانی ریاضیات - تألیفی

کد: 360
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده