آزمون آنلاین درس دو - پایه یازدهم

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 55110210

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : درک مطلب, Cloze

  فصل : Lesson 2

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
9
زمان پاسخ دهی
5 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۲۵آزمون های پیشنهادی

جامع یازدهم

کد: 101014
یازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
جامع

تابع - تألیفی

کد: 3790
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تألیفی

کد: 2151
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

آزمون 18

کد: 97061161
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع