آزمون آنلاین درس دو - پایه یازدهم

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 55110211

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : Grammar, Vocabulary

  فصل : Lesson 2

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
15
زمان پاسخ دهی
12 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۲۵آزمون های پیشنهادی

تمرینی 8 فیزیک 11 جامع فصل 1

کد: 44110108
یازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون جمع بندی

کد: 10018
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جمع بندی

آمار استنباطی - تألیفی

کد: 2981
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام سوم، آزمون 6، (سنجشی)

کد: 8941
یازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده