آزمون آنلاین درس سه - پایه یازدهم

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 55110305

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : Grammar, Vocabulary

  فصل : Lesson 3

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
15
زمان پاسخ دهی
12 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۲۸آزمون های پیشنهادی

جامع - تألیفی

کد: 2020
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
جامع

احتمال - تألیفی

کد: 1792
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تألیفی

کد: 1858
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

هندسه - تألیفی

کد: 2415
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده