آزمون آنلاین درس سه - پایه یازدهم

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 55110308

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : درک مطلب, Cloze

  فصل : Lesson 3

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
14
زمان پاسخ دهی
12 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۲۸آزمون های پیشنهادی

آمار توصیفی - تألیفی

کد: 3929
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده

مثلثات - تألیفی

کد: 2014
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

احتمال - تألیفی

کد: 1778
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع یازدهم

کد: 101011
یازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
جامع