آزمون آنلاین درس یک - پایه ی دوازدهم

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 55120105

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : Grammar, Vocabulary

  فصل : Lesson 1

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
15
زمان پاسخ دهی
12 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۹-۰۳آزمون های پیشنهادی

مشتق

کد: 191198
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

فصل اول

کد: 123
دوازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

جامع - تلفیقی

کد: 19021111377
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

جامع - تلفیقی

کد: 19021111374
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع