آزمون آنلاین درس دو - پایه ی دوازدهم

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 55120201

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : Grammar, Vocabulary

  فصل : Lesson 2

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
15
زمان پاسخ دهی
9 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۱۲-۱۳آزمون های پیشنهادی

نوسان -موج

کد: 44120301
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
موضوعی

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120213
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع

تمیرینی 1 عربی 12 درس 3

کد: 66120301
دوازدهم متوسطه
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

شماره3

کد: 22220023
دوازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده