آزمون آنلاین درس دو - پایه ی دوازدهم

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 55120217

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : Grammar

  فصل : Lesson 2

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
15
زمان پاسخ دهی
10 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۱۲-۲۰آزمون های پیشنهادی

جامع - تلفیقی

کد: 19021111394
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

جامع - تلفیقی

کد: 19021111387
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

جامع - تلفیقی

کد: 19021111376
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

ریاضی ک 19

کد: 5010
دهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب