آزمون آنلاین آزمون آمادگی دهم

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 66100000

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : انواع کلمات, مبحث اعداد, اشکال فعل (1), اشکال فعل (2), جمله ی فعلیه و جمله ی اسمیه, فعل مجهول, جار و مجرور و نون وقایه, اسم فاعل و مفعول و مبالغه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
11,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۲-۱۷آزمون های پیشنهادی

مثلثات - تألیفی

کد: 1442
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام سوم، آزمون 4

کد: 8996
یازدهم متوسطه
علوم و فنون ادبی (انسانی)
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تألیفی

کد: 2582
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

گام پنجم، آزمون 9

کد: 9080
یازدهم متوسطه
روانشناسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده