آزمون آنلاین تمرینی یک درس سه

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 66100302

  پایه تحصیلی: دهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی، ریاضی

  موضوع آزمون : انواع کلمات, مبحث اعداد, اشکال فعل (1), اشکال فعل (2), جمله ی فعلیه و جمله ی اسمیه, فعل مجهول, جار و مجرور و نون وقایه, اسم فاعل و مفعول و مبالغه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
10 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۸-۲۲آزمون های پیشنهادی

ریاضی نمایشگاه

کد: 980803
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

جامع فصل 3 و 4

کد: 44103402
دهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

توان های گویا و عبارت های جبری - تالیفی

کد: 3977
دهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آمار و احتمال - تالیفی

کد: 640
دهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده