آزمون آنلاین درس 5 تمرینی 1

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 66100501

  پایه تحصیلی: دهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی، ریاضی

  موضوع آزمون : جمله ی فعلیه و جمله ی اسمیه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
11
زمان پاسخ دهی
10 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۸-۲۲آزمون های پیشنهادی

عربی دهم

کد: 10065
دهم متوسطه
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون 15(جامع)

کد: 9187
دهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

فصل 3 (ص100 تا 111)

کد: 11100302
دهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 6 فیزیک 10 جامع فصل 3

کد: 44100306
دهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
طبقه بندی شده