آزمون آنلاین تمرینی 1 عربی 10 دروس 2 و 3 و 4

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 66102340

  پایه تحصیلی: دهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی، ریاضی

  موضوع آزمون : انواع کلمات, مبحث اعداد, اشکال فعل (1), اشکال فعل (2), جمله ی فعلیه و جمله ی اسمیه, فعل مجهول, جار و مجرور و نون وقایه, اسم فاعل و مفعول و مبالغه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
10 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۱۲-۱۶



آزمون های پیشنهادی

ادبیات دهم

کد: 10038
دهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام دوم دوره تابستانه(سنجشی)

کد: 8859
دهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس چهار - پایه دهم

کد: 55100403
دهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

ریاضی 1

کد: 19021111125
دهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده