آزمون آنلاین تمرینی 1 عربی 10 دروس 2 و 3 و 4

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 66102340

  پایه تحصیلی: دهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی، ریاضی

  موضوع آزمون : انواع کلمات, مبحث اعداد, اشکال فعل (1), اشکال فعل (2), جمله ی فعلیه و جمله ی اسمیه, فعل مجهول, جار و مجرور و نون وقایه, اسم فاعل و مفعول و مبالغه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
10 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۱۲-۱۶آزمون های پیشنهادی

تمرینی 2 فیزیک 10 فصل 1(ص 19 تا24)

کد: 44100102
دهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

آزمون جمع بندی

کد: 10024
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
جمع بندی

گام اول آزمون 1

کد: 8870
دهم متوسطه
منطق
نوع آزمون
طبقه بندی شده

مثلثات - تالیفی

کد: 1933
دهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده