آزمون آنلاین تمرینی1

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 66110101

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : انواع کلمات, مبحث اعداد, اشکال فعل (1), اشکال فعل (2), جمله ی فعلیه و جمله ی اسمیه, فعل مجهول, جار و مجرور و نون وقایه, اسم فاعل و مفعول و مبالغه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
10 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۸-۰۲آزمون های پیشنهادی

تمرینی 1 درس سوم فصل اول

کد: 3311010301
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

جامع - تألیفی

کد: 8375
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

مفهوم تابع و تابع قدرمطلق

کد: 19021111148
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

تابع - تألیفی

کد: 3368
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده